Szpital

W Myszkowie znajduje się Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej. W ramach jego działalności prowadzone są oddziały Szpitala Powiatowego oraz kilka przychodnie rodzinnych z poradniami specjalistycznymi. Sprawdź, jakie oddziały znajdują w SP ZOZ MYSZKÓW oraz do jakiego specjalisty możesz się udać. Poniżej znajdują się numery telefonów i informacje o tych placówkach.

SP ZOZ MYSZKÓW SA­MO­DZIEL­NY PU­BLICZ­NY ZE­SPÓŁ OPIE­KI ZDRO­WOT­NEJ

Adres: ul. Al. Wolności 29

Dane kontaktowe:
Telefon: 34 315 82 00
Adres e-mail: [email protected]


Lista oddziałów


Izba Przyjęć

Ordynator oddziału: lek. med. Ayman Oukal

Dane kontaktowe:
Sekretariat: 34 315 82 11 lub 34 315 82 30


Oddział Wewnętrzny

Ordynator oddziału: lek. med. Jacek Kret

Dane kontaktowe:
Dyżurka Lekarska: 34 315 82 52
Dyżurka Pielęgniarek: 34 315 82 61
Dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej: 34 315 82 83
Sekretariat: 34 313 88 82


Oddział Chirurgii Ogólnej

Ordynator oddziału: lek. med. Piotr Bańka

Dane kontaktowe:
Dyżurka Lekarska: 34 315 82 72
Sekretariat: 34 315 82 55


Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Ordynator oddziału: lek. med. Miron Sowa

Dane kontaktowe:
Dyżurka Lekarska: 34 315 82 50
Dyżurka Pielęgniarek: 34 315 82 79
Pielęgniarki Oddziałowej/Sekretariat: 34 315 82 79


Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Ordynator oddziału: lek. med. Jarosław Dewor

Dane kontaktowe:
Dyżurka Lekarska: 34 315 82 62
Dyżurka Ordynatora: 34 315 82 03
Dyżurka Położnych – Ginekologia: 34 315 82 04
Dyżurka Położnych – Porodówka: 34 315 82 05
Dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej: 34 315 82 39
Sekretariat: 34 315 82 38


Oddział Pediatryczny

Ordynator oddziału: lek. med. Katarzyna Dewor

Dane kontaktowe:
Dyżurka Lekarska/Sekretariat: 34 315 82 49
Dyżurka Ordynatora: 34 315 82 64
Dyżurka Pielęgniarek: 34 315 82 71
Dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej: 34 315 82 67


Oddział Neonatologiczny

Ordynator oddziału: lek. med. Urszula Milka

Dane kontaktowe:
Dyżurka Ordynatora: 34 315 82 68
Dyżurka Pielęgniarek/Pielęgniarki Oddziałowej: 34 315 82 16


Oddział Rehabilitacji

Ordynator oddziału: lek. med. Jerzy Smaczny

Dane kontaktowe:
Dyżurka Lekarska/Ordynatora/Pielęgniarek/Sekretariat: 34 313 73 28


Oddział Kardiologii

Ordynator oddziału: lek. med. Marcin Rzeszutko

Dane kontaktowe:
Dyżurka Lekarska/Ordynatora/Pielęgniarek/Sekretariat: 34 315 82 26


Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ordynator oddziału: lek. med. Krzysztof Zalas

Dane kontaktowe:
Dyżurka Lekarska/Ordynatora/Pielęgniarek/Sekretariat: 34 315 82 02


Lista pracowni


Lista pracowni zlokalizowanych w Szpitalu Powiatowym:


 • pracownia urządzeń wszczepialnych serca,
 • pracownia USG,
 • pracownia EKG,
 • pracownia endoskopii,
 • laboratorium analityki medycznej,
 • pracownia bakteriologiczno – serologiczna,
 • pracownia Holtera,
 • pracownia przepływów naczyniowych,
 • pracownia tomografii komputerowej,
 • bank krwi.

Wykaz przychodni przyszpitalnych


Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna Nr 1

Adres:ul. Strażacka 45
Telefon: 34 313 73 24

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 08:00-18:00

Lista poradni specjalistycznych:

 • poradnia ogólna,
 • poradnia dla dzieci,
 • poradnia ginekologiczno-położnicza,
 • poradnia chirurgii ogólnej,
 • poradnia okulistyczna,
 • poradnia otolaryngologiczna,
 • poradnia neurologiczna,
 • poradnia dermatologiczna,
 • poradnia reumatologiczna,
 • poradnia diabetologiczna,
 • poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej,
 • poradnia wad postawy,
 • poradnia stomatologiczna,
 • pracownia USG,
 • pracownia EMG i ENG,
 • laboratorium analityki medycznej – punkt pobrań,
 • gabinet diagnostyczno-zabiegowy,
 • punkt szczepień,
 • poradnia ( gabinet ) pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej,
 • poradnia ( gabinet ) położnej środowiskowej – rodzinnej,
 • pracownia mammografii.

Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna Nr 2

Adres: ul. Partyzantów 21
Telefon: 34 313 07 13

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 08:00-18:00

Lista poradni specjalistycznych:

 • poradnia ogólna,
 • poradnia dla dzieci,
 • poradnia ginekologiczno-położnicza,
 • poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej,
 • poradnia diabetologiczna,
 • poradnia otolaryngologiczna,
 • poradnia neurologiczna,
 • poradnia rehabilitacyjna,poradnia okulistyczna,
 • poradnia chirurgii ogólnej,
 • laboratorium analityki medycznej – punkt pobrań,
 • gabinet fizjoterapii,dział fizjoterapii,
 • gabinet diagnostyczno-zabiegowy,
 • pracownia EKG,
 • poradnia gruźlicy i chorób płuc,
 • poradnia zdrowia psychicznego,
 • poradnia terapii i uzależnień od alkoholu,
 • poradnia medycyny pracy,
 • poradnia ( gabinet ) pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej,
 • poradnia ( gabint ) położnej środowiskowej – rodzinnej.

Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna Nr 3

Adres: ul. Wolności 29
Telefon: 34 313 73 24

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 08:00-18:00

Lista poradni specjalistycznych:

 • poradnia ogólna,
 • poradnia dla dzieci,
 • gabinet diagnostyczno-zabiegowy,
 • punkt szczepień,
 • poradnia urologiczna,
 • poradnia profilaktyki chorób piersi,
 • poradnia medycyny pracy,
 • poradnia ginekologiczno-połoznicza,
 • poradnia ( gabinet ) pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej,
 • poradnia ( gabinet ) położnej środowiskowej – rodzinnej.