Podsumowanie wyborów parlamentarnych 2023 w Okręgu nr 28

Podsumowanie wyborów parlamentarnych 2023 w Okręgu nr 28

Dnia 15 października 2023 roku w Polsce miało miejsce ważne wydarzenie polityczne, a mianowicie wybory do parlamentu. Jednym z okręgów o największym znaczeniu był Okręg wyborczy nr 28, który obejmował Częstochowę oraz powiaty: lubliniecki, kłobucki, myszkowski i częstochowski. W tym obszarze kandydaci rywalizowali o zdobycie siedmiu miejsc w Sejmie. Zwycięzca wyborów w tym konkretnym okręgu to…. Cieszył się on największym poparciem wyborców, startując z listy…. Mandaty sejmowe przypadły następującym osobom:… Frekwencja była na poziomie….

Finalne wyniki dla Okręgu Wyborczego nr 28, po przeliczeniu wszystkich, czyli 100 procent, oddanych głosów podczas wyborów do Sejmu w 2023 roku (obejmujących powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski, a także miasto na prawach powiatu – Częstochowę), ukazują pewne trendy.

Prawo i Sprawiedliwość uzyskało zwycięstwo w tym okręgu zdobywając aż 36,35 procent wszystkich oddanych głosów. Natomiast największą indywidualną popularnością cieszyła się Izabela Leszczyna, która kandydowała z listy Koalicji Obywatelskiej i zdobyła najwięcej głosów.