Przetarg na przebudowę dwukilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 3811S w Myszkowie ogłoszony przez Powiatowy Zarząd Dróg

Przetarg na przebudowę dwukilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 3811S w Myszkowie ogłoszony przez Powiatowy Zarząd Dróg

W Myszkowie, Powiatowy Zarząd Dróg rozpoczął procedurę przetargową na modernizację fragmentu drogi powiatowej 3811S. Przewiduje ona renowację blisko dwukilometrowej sekcji trasy, począwszy od miejsca, gdzie krzyżuje się z drogą wojewódzką numer 793, aż do ulicy Ustroń. To zadanie jest jednym z elementów większego przedsięwzięcia inwestycyjnego, które obejmuje rekonstrukcję 8,5-kilometrowego odcinka tej drogi.

Obecnie trwa przebudowa drogi powiatowej nr 3811S na odcinku łączącym rondo we wsi Postęp w gminie Koziegłowy z ulicą Pułaskiego w Myszkowie, gdzie krzyżuje się z drogą wojewódzką numer 793. Kolejnym etapem tego projektu jest modernizacja kolejnego fragmentu tej samej trasy. Zadanie to obejmuje prawie dwukilometrowy odcinek drogi, rozciągający się od skrzyżowania z ulicą Pułaskiego do skrzyżowania z ulicą Ustroń. Wszystko to jest częścią większego planu, który przewiduje przebudowę drogi powiatowej nr 3811S na odcinku 8,5 kilometra, od Postępu do Mrzygłodu.

Przedsięwzięcie to będzie finansowane przez powiat myszkowski oraz gminę Myszków. Powiat myszkowski pokryje koszty prac przygotowawczych, robót rozbiórkowych, formowania koryta drogi i profilowania gruntu, robót ziemnych, modernizacji sieci sanitarnych, telekomunikacyjnych i energetycznych, budowy ścieżki rowerowej i chodnika, przebudowy nawierzchni jezdni, humusowania skarp i ich obsiania, regulacji pionowej urządzeń technicznej infrastruktury oraz montażu oznakowania. Natomiast gmina Myszków będzie odpowiedzialna za finansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i modernizacji sieci wodociągowej.