Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Koła gospodyń wiejskich mogą już składać wnioski o pomoc finansową. Takowa ma być udzielona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa. Nabór wniosków trwa do 30 września lub wyczerpania się środków, które są przewidziane na ten cel.

To już kolejna taka możliwość

Koła Gospodyń Wiejskich już po raz czwarty mogą składać wnioski o dofinansowanie. Pochodzi ono z budżetu państwa. Jego celem jest pomoc przedsięwzięciom, które realizuje się dla lokalnych społeczności. W wielu przypadkach tego typu inicjatywa wychodzi właśnie z ramienia Koła Gospodyń Wiejskich. Wymóg, jaki spełniać musi dane Koło, by złożyć wniosek, to wpis w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. W tym roku łączna pula środków przeznaczonych do wspierania Kół wynosi 70 mln złotych. To, jakie wsparcie otrzyma konkretne koło zależy od ilości jego członków.

Jak wygląda podział środków?

W przypadku Kół, których liczba członków nie przekracza 30 osób, mogą one liczyć na wsparcie w wysokości 5 tysięcy złotych. Koła Gospodyń, w których jest od 31 osób do 75 mogą otrzymać dofinansowanie na poziomie 6 tysięcy złotych. Jeśli liczba członków przekracza 75, Koło otrzyma środki w wysokości 7 tysięcy złotych.

Gdzie można składać wnioski?

Koła Gospodyń Wiejskich, które chcą otrzymać środki, powinny złożyć wniosek w powiatowym biurze ARiMR. Formularze są gotowe do druku.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej można składać we właściwym ze względu na siedzibę koła biurze powiatowym ARiMR, na formularzu, który opracowała Agencja. Więcej informacji na ten temat można przeczytać na: https://www.gov.pl/web/arimr