Burmistrz Myszkowa po raz kolejny nie dostał absolutorium

Burmistrz Myszkowa po raz kolejny nie dostał absolutorium

Co roku w czerwcu przychodzi czas na podsumowanie pracy burmistrza. Tym razem nie było inaczej. Jednak po raz kolejny, burmistrz Myszkowa, Włodzimierz Żak, podobnie jak w ubiegłym roku, i przed trzema laty, nie dostał absolutorium. Rada Miasta nie udzieliła mu też wotum zaufania. Czy będą wyciągnięte z tego jakieś konsekwencje?

Jak głosowali radni?

W głosowaniu nad wotum zaufania brało udział 21 radnych. Aż 11 z nich nie poparło Włodzimierza Żaka. Z kolei 5 radnych było za, a aż 4 z nich wstrzymało się od głosu. Dokładnie takie same wyniki były podczas głosowania w sprawie absolutorium.

Co jeszcze odbyło się na tej samej sesji?

Radni miasta pozytywnie ocenili zarządzanie finansami miast. 16 głosów było za, 0 przeciw i po raz kolejny, 4 radnych wstrzymało się od głosowania. Również Komisja Rewizyjna Rady Miasta pozytywnie oceniła wykonanie budżetu miasta za 2021 rok. Głosowanie w komisji: 4 głosy za, 0 przeciw, 7 wstrzymujących się. Podczas tej sesji również Regionalna Izb Obrachunkowa też pozytywnie oceniła wykonanie budżetu przez burmistrza. Mimo, że radni i pozostałam komisja dała  pozytywne komentarze odnośnie przedstawionego budżetu, to burmistrz nie otrzymał absolutorium. Z czego to wynika?

Czy konsekwencją będzie referendum w sprawie odwołania burmistrza ?

To przepisy mówią o tym, że w przypadku nieudzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu burmistrzowi, rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza. Ważne jest to, że rada może, ale nie musi. Aby mogło do tego dojść niezbędne jest uzyskanie bezwzględnej ilości większości głosów ustawowego składu rady.
Decyzja pozostawiona jest do samodzielnego uznania przez radę. Jeśli rada miasta zdecyduje się na takie referendum, to musi zwołać sesję nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia mu wotum zaufania.

Kiedy ważne jest referendum odwoławcze burmistrza?

Referendum jest ważne, gdy weźmie w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby osób uczestniczących w wyborze burmistrza. Wynik jest ważny, jeżeli za odwołaniem zostanie oddanych więcej niż połowa ważnych głosów. Warto dodać, że w  poprzednich latach, gdy rada nie udzielała absolutorium, nie zdecydowała się ani razu na referendum w sprawie jego odwołania. Ciekawe jak będzie w tym roku?