Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Zakładu Produkcyjnego Samochodów Elektrycznych Izera

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Zakładu Produkcyjnego Samochodów Elektrycznych Izera

Prezydent miasta Dąbrowa Górnicza, zgodnie z obwieszczeniem wydanym przez odpowiednie instytucje, poinformował o zakończeniu procesu dochodzeniowego i dowodowego w sprawie planowanej budowy Zakładu Produkcyjnego Samochodów Elektrycznych Izera. Procedura ta była przeprowadzana zgodnie z literą prawa – opierała się na postanowieniach Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ustawie o dostępie do informacji na temat środowiska. Ten etap stanowi kluczowy krok w procesie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla omawianego projektu.

Ważnym elementem tego procesu było zaangażowanie społeczności lokalnej oraz wszelkich zainteresowanych stron. W wydanym obwieszczeniu zaznaczono możliwość wglądu w akta dotyczące postępowania, a także możliwość wyrażenia swojej opinii na ten temat – termin na to przewidziano na 7 dni od momentu otrzymania pisma. Takie rozwiązanie stanowi znaczącą część całej procedury, dając społeczeństwu możliwość aktywnego uczestnictwa w procesie decyzyjnym.