Zmiana opłat w ramach usług wodno-kanalizacyjnych – co czeka mieszkańców Myszkowa?

Zmiana opłat w ramach usług wodno-kanalizacyjnych – co czeka mieszkańców Myszkowa?

Wkrótce mieszkańcy Myszkowa będą musieli zmierzyć się ze zmianą ceny za dostarczane im wodę i odprowadzane ścieki. Jest to pierwsza tak istotna zmiana taryfikacyjna, jaka nastąpiła od dłuższego czasu. Robert Chądzyński, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Myszkowie, podkreśla, że brak wcześniejszych podwyżek cen, mimo że mogły one cieszyć konsumentów, stawał się poważnym obciążeniem finansowym dla gminnej spółki.

5 grudnia br. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ukazała się Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oznaczona symbolem GL.RZT.70.96.2023. Dokument ten, datowany na 14 listopada 2023 roku, dotyczy skrócenia okresu obowiązywania obecnej taryfy oraz zatwierdzenia nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarach gmin Myszków, Koziegłowy i Żarki.