Otwarcie nowego roku szkolnego 2023/2024 w placówkach oświatowych Powiatu Myszkowskiego

Otwarcie nowego roku szkolnego 2023/2024 w placówkach oświatowych Powiatu Myszkowskiego

Usłyszeliśmy dzwonek oznaczający rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2023/2024 w edukacyjnych instytucjach Powiatu Myszkowskiego. Wszystkie licea i technika, dla których odpowiedzialność organizacyjna spoczywa na Powiecie Myszkowskim, entuzjastycznie otworzyły swoje drzwi dla uczniów. Przedstawiciele władz powiatu również zaszczycili swoją obecnością uroczystości otwarcia.

Na uroczystość inauguracji roku szkolnego w Myszkowskim Zespole Szkół Nr 2 im. H. Kołłątaja zaproszony został Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk. Ceremonia miała miejsce w niedawno odrestaurowanej sali gimnastycznej, gdzie zebrali się wszyscy uczniowie, grono pedagogiczne oraz rodzice.

Dyrektor placówki, Jerzy Bryś, przywitał zgromadzoną młodzież, personel dydaktyczny i gości. Następnie przekazał mikrofon do rąk Starosty Myszkowskiego, Piotra Kołodziejczyka, który wygłosił życzenia pełne sukcesów i satysfakcji z pracy dla całej społeczności szkolnej.

W Myszkowskim Zespole Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego sekretarz Powiatu, Krystyna Jasińska, uczestniczyła w uroczystościach inaugurujących rok szkolny.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w ZS nr 1 miało miejsce na sali gimnastycznej, gdzie spotkali się uczniowie klas pierwszych, nauczyciele i rodzice. Dyrektor szkoły, Mariola Majewska, serdecznie przywitała zebranych.

Na rozpoczęcie nowego roku szkolnego w Żareckim Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki zaproszona została Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Myszkowie, Zdzisława Polak. Dyrektor Danuta Służalek-Jaworska z radością powitała wszystkich zgromadzonych gości.