Otwarcie Parku Handlowego Atut Myszków przyciągnęło tłumy

Otwarcie Parku Handlowego Atut Myszków przyciągnęło tłumy

Wszystko zaczęło się we wtorek, 5 grudnia, kiedy to odbyło się otwarcie Parku Handlowego Atut Myszków. W tym dniu na parkingu nie można było znaleźć wolnego miejsca.

Pośród gości obecnych podczas inauguracji znaleźli się m.in. starosta myszkowski Piotr Kołodziejczyk oraz wicestarosta Mariusz Morawiec. Do ich grona dołączył także burmistrz Włodzimierz Żak. Wszyscy oni, w unisonie z delegacją ATUTU, przystąpili do symbolicznego przecięcia wstęgi, zaznaczającego formalne otwarcie nowego miejsca.

Sam park powstał na gruntach inwestycyjnych, zwanych Polami Będuskimi. Te tereny były przedtem poddane procesowi rewitalizacji jako część ekspansji strefy inwestycyjnej. Następnie zostały sprzedane przez Powiat Myszkowski. Już w dniu otwarcia parking centrum handlowego, przeznaczony dla 550 samochodów, był niemalże pełny.

Prezes Zarządu spółki „Atut” Myszków, Wojciech Cieślak, wyraził swoją dumę z udziału w rozwoju Myszkowa. Jego zdaniem, Park Handlowy Atut Myszków wyróżnia się nie tylko obszerną ofertą handlową, ale również strategicznym położeniem. To miejsce znajduje się blisko głównych osiedli mieszkalnych oraz infrastruktury drogowej. Takie usytuowanie sprawia, że zasięg oddziaływania centrum obejmuje 120 tys. osób, co uwzględnia mieszkańców miasta i całego powiatu myszkowskiego.