Planowane zmiany w strukturze finansowania Filharmonii Częstochowskiej

Planowane zmiany w strukturze finansowania Filharmonii Częstochowskiej

Negocjacje na temat przyszłego finansowania Filharmonii Częstochowskiej trwają. Na chwilę obecną dyskusje skupiają się wokół kwoty 2 mln zł rocznie, ale ostateczna suma nie została jeszcze ustalona. W ramach procesu konsultacji społecznych, który potrwa do 5 listopada, omawiany jest projekt zmienienia statutu tej prestiżowej instytucji kulturalnej. Głównym celem tych zmian jest umożliwienie samorządu województwa śląskiego współprowadzenia filharmonii, która do tej pory była wyłącznie pod jurysdykcją miasta Częstochowy.

Konsultacje, które mają za zadanie zebranie opinii społeczeństwa na temat planowanej współpracy między samorządem a filharmonią, zainicjowały urząd marszałkowski w Katowicach i marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski. Proces ten rozpoczął się 30 października i zakończy się 5 listopada. Szansę na wyrażenie swojej opinii mają jedynie mieszkańcy Częstochowy, którzy są proszeni o pisemną ocenę proponowanych zmian w statucie Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana.

Mimo że Filharmonia Częstochowska cieszy się zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Częstochowy, lecz także całego regionu, do tej pory funkcjonowała jako miejska instytucja kultury, co oznaczało, że wszystkie koszty jej działalności pokrywane były wyłącznie z budżetu miasta. Obecnie jednak pojawia się pomysł, aby urząd marszałkowski wziął na siebie część odpowiedzialności za jej finansowanie, podobnie jak to ma miejsce w przypadku innych instytucji kulturalnych o takim samym znaczeniu w województwie śląskim.