Znaleziono wykonawcę budowy obwodnicy Kroczyc na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej: Grupa NDI

Znaleziono wykonawcę budowy obwodnicy Kroczyc na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej: Grupa NDI

Decyzja zapadła – Grupa NDI z Sopotu została wybrana do realizacji projektu budowy obwodnicy w Kroczycach, będącej częścią trasy DK78 na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W przetargu wpłynęło łącznie 15 ofert, ale to propozycja sopockiej firmy okazała się najbardziej korzystna finansowo. Grupa NDI zaoferowała bowiem wykonanie całego zadania za sumę 162,3 mln zł. Jeżeli od dnia ogłoszenia wyboru wykonawcy, czyli od 25 czerwca br., w ciągu dziesięciu dni nie zostaną złożone żadne odwołania, GDDKiA oddział w Katowicach przekieruje dokumentację przetargową do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych celem przeprowadzenia standardowej kontroli.

Jeśli kontrola przebiegnie pomyślnie, umowa z wykonawcą zostanie podpisana w trzecim kwartale 2024 roku. Przygotowania do tego projektu ruszyły już wcześniej – w kwietniu bieżącego roku Wojewoda Śląski wydał decyzję ZRID, czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Planowana obwodnica będzie miała długość około 9,1 km i poprowadzona zostanie przez nowe tereny, które obecnie są głównie polami uprawnymi. Jak przekazuje rzecznik prasowy katowickiego oddziału GDDKiA, Marek Prusak, konieczność budowy obwodnicy wynika z potrzeby dostosowania trasy DK78 do możliwości przenoszenia obciążeń o wadze 11,5 tony na jedną oś. W ramach inwestycji powstanie nie tylko główna jezdnia, ale także infrastruktura towarzysząca, tak jak dwa ronda oraz cztery wiadukty nad szlakami migracji zwierząt. Planowane są również drogi dojazdowe, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, zjazdy, kanały technologiczne, oświetlenie drogowe oraz urządzenia zapewniające bezpieczeństwo ruchu drogowego.