„Aktywna Tarcza” – wspólne działania Policji i Straży Ochrony Kolei na rzecz bezpieczeństwa w obszarach kolejowych

„Aktywna Tarcza” – wspólne działania Policji i Straży Ochrony Kolei na rzecz bezpieczeństwa w obszarach kolejowych

Pod egidą międzynarodowego organu, jakim jest Unia Europejska – RAILPOL, realizuje się operacja pod nazwą „Aktywna Tarcza”. To współpraca pomiędzy funkcjonariuszami Policji a Strażą Ochrony Kolei, której głównym zadaniem jest prowadzenie działań kontrolnych i prewencyjnych na terenach kolejowych. Istotnym celem tej akcji jest monitorowanie przestrzegania przepisów na tych obszarach, ale również przeciwdziałanie dewastacji majątku oraz kradzieżom elementów składowych infrastruktury kolejowej.

W dniach od 27 do 29 czerwca, funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie angażują się intensywnie w realizację operacji „Aktywna Tarcza”. Istotą tych działań jest dokładna kontrola terenów kolejowych w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa, profilaktyki przestępczości oraz respektowania regulaminów obszarów kolejowych.

Funkcjonariusze zwracają specjalną uwagę na jednostki poruszające się w strefie kolejowej i reagują na wszelkiego rodzaju naruszenia prawa i przestępstwa. Wśród nich są na przykład: nielegalne przejście przez tory w miejscach, gdzie jest to zabronione, manifestowanie agresji, wszelkiego typu zniszczenia majątkowe czy też kradzieże elementów tworzących infrastrukturę kolejową.