Kluczowe stanowiska władz Powiatu Myszkowskiego obsadzone na VII kadencji Rady

Kluczowe stanowiska władz Powiatu Myszkowskiego obsadzone na VII kadencji Rady

Podczas pierwszego spotkania Rady Powiatu na VII kadencję w Myszkowie, dokonano wyboru na kluczowe stanowiska. Piotr Kołodziejczyk zasilił szeregi Starostów Myszkowskich po raz kolejny, podczas gdy Jakub Grabowski przyjął rolę Wicestarosty. Radni ogłosili również Beata Jakubiec-Bartnik jako nową Przewodniczącą Rady Powiatu, a Zdzisławę Polak i Agatę Feret powołano na stanowiska Wiceprzewodniczących.

W momencie inauguracji nowej kadencji Rady Powiatu Myszkowskiego, odbywały się wybory na najbardziej wpływowe pozycje zgodnie z ustaleniami. Zasady procedury wyborczej były jasno określone, a głosowanie przeprowadzono w sposób poufny.

Zdzisława Polak, jako najstarszy członek Rady, otworzyła sesję i przewodziła procesowi wyboru nowego Przewodniczącego. Na początku obrad, radni odebrali zaświadczenia o wyborze od wiceprzewodniczącej Komisji Wyborczej w Myszkowie, Agnieszki Żmudzkiej.

Zanim rozpoczęto wybory na stanowiska władz powiatowych, radni złożyli uroczyste przysięgi. W swoim ślubowaniu zobowiązali się do wypełniania obowiązków wobec Narodu Polskiego, ochrony suwerenności i interesów Państwa Polskiego, działania na rzecz dobra ojczyzny, powiatu i obywateli oraz przestrzegania Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.

Pierwszy etap głosowania dotyczył wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu. Frakcje zgłosiły swoich kandydatów: Eugeniusza Bugaja i Beatę Jakubiec-Bartnik. Oba te nazwiska są dobrze rozpoznawalne i mają doświadczenie w samorządzie, jako wieloletni członkowie Rady Miasta Myszkowa.