Wspólny patrol RDOŚ w Katowicach i Policji z Olsztyna brał udział w interwencji w rezerwacie Sokole Góry podczas długiego weekendu majowego

Wspólny patrol RDOŚ w Katowicach i Policji z Olsztyna brał udział w interwencji w rezerwacie Sokole Góry podczas długiego weekendu majowego

Podczas weekendu majowego, zespół składający się z pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Katowicach oraz funkcjonariuszy Policji z Olsztyna zorganizował wspólne działania kontrolne. Celem tych działań było monitorowanie przestrzegania obowiązujących regulacji w rezerwacie przyrody Sokole Góry, a w szczególności odnotowywanie aktywności turystycznej w obrębie lokalnych jaskiń.

Podczas owocnej operacji nie stwierdzono istotnych naruszeń ani łamania zasad panujących w obszarze chronionym. Niemniej jednak, konieczne było udzielenie kilku pouczeń. W ramach kontroli przeprowadzono również rozmowy z różnymi grupami turystów: wspinaczami, pieszymi i rowerzystami. Podczas jednej z interwencji służby musiały zdemontować niewielkie koczowisko ustawione pod skałą, gdzie w ukryciu, w szczelinie, znaleziono drewno przeznaczone na ognisko. Przypomnijmy, że regulacje rezerwatów przyrody jasno zabraniają biwakowania i rozpalania ognisk na ich terenie.

Do pozytywnych obserwacji z patrolu należało stwierdzenie braku ruchu w okolicach jaskiń. To pokazuje, że kwestia ochrony tych delikatnych ekosystemów jest respektowana przez odwiedzających.