Sprzęt komputerowy dla dzieci z Myszkowa

Sprzęt komputerowy dla dzieci z Myszkowa

W dniu 23 stycznia 2023 roku w Myszkowie, nastąpiło przekazanie sprzętu komputerowego dzieciom z Myszkowa.

Program grantów PPGR

Kilka dni temu burmistrz Włodzimierz Żak wraz z pracownikiem Wydziału Rozwoju Miasta, Katarzyną Jęderko, przekazali dzieciom z rodzin pegeerowskich 5 laptopów, oprogramowanie, ubezpieczenie oraz dostęp do Internetu w ramach programu grantów PPGR.

Unijny projekt

Celem projektu jest wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w ich rozwoju cyfrowym, a jego realizację umożliwiło dofinansowanie w wysokości 18 500 zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, które zostało przeznaczone na walkę z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19.

Laptopy pomocne w nauce dla dzieci

Laptopy pomagają dzieciom w nauce na wiele sposobów. Są one narzędziem umożliwiającym dostęp do różnego rodzaju materiałów edukacyjnych, takich jak: filmy instruktażowe, prezentacje, e-książki, gry edukacyjne i wiele innych. Dzięki temu uczniowie mają dostęp do różnorodnych form przekazywania wiedzy, co umożliwia im lepsze zrozumienie i utrwalenie materiału.

Laptopy umożliwiają także łatwiejsze i szybsze tworzenie projektów i prezentacji, co jest ważne w sytuacjach, gdy uczniowie muszą pokazywać swoje prace nauczycielom lub innym uczniom. Laptopy również pozwalają na łatwiejsze przeprowadzanie testów i kontrolowanie postępów w nauce, co jest korzystne dla uczniów i nauczycieli.