Wiadukt na trasie drogi wojewódzkiej nr 789 w Myszkowie został już oddany do użytku

Wiadukt na trasie drogi wojewódzkiej nr 789 w Myszkowie został już oddany do użytku

Jeszcze zanim nadszedł koniec poprzedniego roku, wiadukt na trasie drogi wojewódzkiej numer 789, który znajduje się w Myszkowie, został oddany do użytku. Inwestycja ta była efektem współpracy między samorządem województwa śląskiego i spółką PKP PLK SA. Koszty tej przedsięwzięcia sfinansowane zostały przez obie te jednostki, które wydały odpowiednio niemal 17,9 miliona złotych oraz nieco ponad 5,5 miliona.

Inwestycja ta dotyczyła budowy bezkolizyjnego skrzyżowania na trasie Drogi Wojewódzkiej numer 789 (znanej również jako ulica Koziegłowska w Myszkowie), a także budowy przylegającej do niego infrastruktury drogowej klasy A. Takie podsumowanie przedstawił Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Wiadukt, który stanął na drodze wojewódzkiej nr 789 w Myszkowie, ma długość 18,5 metra. Projekt ten został przeprowadzony na mocy umowy zawartej z wykonawcą dnia 28 grudnia 2020 roku. Zgodnie z nią, wykonawca miał przygotować dokumentację projektową i zbudować wiadukt drogowy na trasie DW 789, który przebiega nad linią kolejową numer 1 w Myszkowie.

Inwestycja ta przyczyniła się do powstania wiaduktu drogowego nad linią kolejową w miejscu, gdzie wcześniej były przejazdy na poziomie szyn. Nowy wiadukt ma długość 18,5 metra oraz szerokość 13 metrów. Dodatkowo, w ramach tej samej inwestycji, wykonawca postawił również mury oporowe z prefabrykowanych elementów, używając do tego technologii gruntu zbrojonego. Łączna długość tych murów wynosi około 435 metrów.